نمایشگاه نگارگری. تذهیب و تشعیر

نمایشگاه تذهیب . تشعییر و نگارگری

به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س) نمایشگاه تذهیب . تشعیر و نگارگری با عنوان پیشواز بهار در روز 4 اسفند ماه برگزار شد .

در این نماشگاه آثار جناب جلال میرزایی . خانم سودابه گلی . خانم زینب زلفی و خانم طیبه محمدیاری به مدت  هشت روز به نمایش گذاشته شد .

نمایشگاه نگارگری تذهیب و تشعیر

نمایشگاه نگارگری تذهیب و تشعیر

نمایشگاه نگارگری تذهیب و تشعیر

نمایشگاه نگارگری تذهیب و تشعیر

نمایشگاه نگارگری تذهیب و تشعیر

نمایشگاه نگارگری تذهیب و تشعیر

/ 0 نظر / 77 بازدید