زبان بدن انتقال هشیار وناهشیار وتفسیر احساسات ، نگرش وحالتها - گوهرارات

گوهرارات
ورود شما به گوهرارات را خیر مقدم عرض می نماییم.
به دلیل بروز بودن سایت لطفا از سایر صفحات وب هم دیدن نمایید.

تبلیغات هزینه نیست بلکه زمینه سازی برای معرفی وب خود به دیگران و درآمد زایی برای شماست .

تبلیغات


زبان بدن انتقال هشیار وناهشیار وتفسیر احساسات ، نگرش وحالتها

 اکثر آدمها ،پیش از گفتار، از طریق رفتار ها وواکنشهای جسمی شان خود رابیان می کنند آنها وجود خویش رابیش از هرچیز به یاری حرکات ورفتارهای چهره وبدن ابرازمی کنند، آنها مقصود خود رابا آنچه انجام می دهند ویا از انجام سرباز می زنند ابراز می نمایند وتنها پس از آن که به عنوان یک قانون کلی واکنش های جامع ترخود را به لحاظ صوتی به آن می افزایند . در موقعیت های عادی به عنوان مثال : آدمها به سمت شخص یا چیزی که به نظرجالب توجه می آید گرایش نشان می دهند وزمانی که ازشخص یاچیزی روی بر می تابند ، که یا علاقه شان را نسبت به آن از دست داده باشند ویاازآن بیزار وخسته شده باشند . آنها وقتی می ترسند یا وحشت زده می شوند ، آشکارا دچار تشنج واضطراب می شوند . آدمها تحت تاثیر یک اتفاق ناگهانی در صندلی هایشان ولو می شوند ، سینه جلو می دهند ، سرشان راتکان می دهند ویا به خودشان روحیه می دهند واز وضعیت وحالت کلی بدنشان لذت ،خشم یا خجالت ، بلاتکلیفی یا یأس وناامیدی خود رابه گونه ای غیرمستقیم القا می کنند ، به عبارت دیگر آدمها با نگاههاشان مستقیما ً با دیگران ارتباط برقرار می کنند وبه روش کلی آنان را از اندیشه خود وکاری که ممکن است بدان دست یازند،آگاه سازند.(هاری آلبرایت ،1959 ) .متخصصان علم ارتباط می گویند که تنها 7% از پیامهای ما از طریق واژه منتقل می شود 33 تا 38% آن از طریق لحن وتن صدا و55 تا60 % هم از طریق زبان بدن انتقال می یابد .پیامهای خاموش ما می تواند سخن ما را تقویت ویا آن را نفی نماید . به هر صورت پیامهای غیرکلامی ، در مقایسه با کلماتی که به زبان جاری می کنیم از نیروی بیشتری برخوردار هستند ، به راستی که در قلمرواحساسات ، حالتهای چهره وبدن از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند وهر آینه کلام ما با عمل ما منافات داشته باشد ، آنچه به حساب می آید عمل است وقتی سخنان کسی با رفتارش تضاد فاحش داشته باشد ، رفتار غیر کلامی او به مراتب از کلمات وگفتارش مهمتر ومعتبرتر است . باید به حالت چهره ، حالت برقراری تماس چشمی وطرز صدا توجه خاص مبذول داشت ، زیرا اینها پیامهای بسیار مهمی را تداعی می کند (پرفسور آلبرت مهرابیان)

زبان بدن:: برچسب‌ها: زبان بدن, هاری آلبرایت, آلبرت مهرابیان, حرکات ورفتار
نویسنده : طیبه محمدیاری
نظرات ()
امکانات وب